BẢO MẬT

Dacxi Exchange  lập được lập trình bởi những chuyên gia boclchain hàng đầu thế giới Raff  và team đã từng làm cho Microsoft, Coinbase.

Bảo vệ tài sản của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của Dacxi.

Dacxi là một trong những sàn giao dịch thương mại điện từ có độ bảo mật cao nhất được đánh giá bới công ty trung gian FireFox

14.JPG
binance.PNG
IT Team.png