Biểu đồ tăng trưởng Dacxi

Dacxi tăng trưởng 379% từ  25/04/2019 - 26/04/ 2020

D1.jpg

Mua Dac Coin bây giờ được tặng khuyến mại thêm 50% ngay bây giờ.

Mua Bundle bao gồm 40% BTC. 20% ETH. 20% DAC và 20% LTL

buy dacxi.PNG
Trợ giúp

Thanks for submitting!