DACXI CEO 

d10.jpg
telecomplus.PNG
100%20success_edited.png

Mr Edward Ludbrook sinh năm 1962 tại New Zealand, Là  diễn giả nổi tiếng thế giới, Edward đã viết rất nhiều cuốn sách nổi tiếng được bán rộng rãi trên toàn thế giới

Năm 1996 làm cố vấn xây dựng hệ thống cho chính phủ Anh Quốc

Năm 1996 thành lập công ty TelecomPlus vốn hóa hàng tỷ đô la

download.png

Dacxi Company được thành lập năm 2017,

Hệ thống máy chủ tại Singapore

Văn phòng chính tại New Zealand 

Giấy chứng chỉ của Dacxi

ESTONIA

Company Name: Dacxi Limited OU
Registry Code: 14692289
Licenses: FVR000891 – Financial Services, providing services of
exchanging a virtual currency against a fiat currency.
FRK000784 – Providing a virtual currency wallet service.

Issuer of License: Politsei- ja Piirivalveamet
License Approval Date: 13 Jun 2019

AUSTRALIA
Company Name: Dacxi Pty Ltd
Australian Business Number 98622320754
Registrations: Austrac Account Number - 100587396

DCE100587396-001 – Digital Currency Exchange Provider

Issuer of License: Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
Registration Approval Date: 03 Jan 2019

Dacxi ABN.PNG

CÁC VĂN PHÒNG CHÍNH ĐÃ MỞ

office.PNG
Picture1.jpg
Uk.jpg

Business Structure

dacxi.PNG

Website Chính Thống Dacxi

buy dacxi.PNG

aboutus

Được thành lập vào giữa năm 2017, Dacxi nhận thấy rằng một mô hình kinh doanh độc đáo mang tính toàn cầu sẽ là yếu tố quam trọng trong việc tạo lập một nền tảng dẫn đầu thị trường.